Czym jest dobra praktyka higieniczna w naszym gospodarstwie? Czy każdy rolnik ją stosuje? Odpowiadam na te i kilka innych pytań.

Chcesz produkować żywność nie tylko na własne potrzeby, ale także sprzedaż? Powinieneś podlegać pod nadzór bądź sanitarny, bądź weterynaryjny. W zasadzie zgłoszenie do odpowiedniego nadzoru to ostatni etap przed przystąpieniem do produkcji i sprzedaży żywności. W pierwszej kolejności należy przygotować i wdrożyć dobrą praktykę higieniczną. Dotyczy on zarówno prac w polu i gospodarstwie oraz przetwarzanie własnych płodów.

Jakie zasady dobrej praktyki higienicznej obowiązują w naszym gospodarstwie?

Zasady, zasadami. Najczęściej są to nawyki, które mamy już wypracowane, albo musieliśmy wypracować. Każde gospodarstwo obowiązuje indywidualne przygotowanie i sporządzenie dokumentacji. Nasza dokumentacja obejmuje ponad 300 stron łącznie z tabelami, wykresami. Przytoczenie całej zwartości w tym artykule jest niemożliwe. Dlatego postaram się wyjaśnić kilka istotnych kwestii zwłaszcza w czasach stanu epidemicznego.

Kwestie higieny pracy w polu obejmuje analizę wszelkich zagrożeń, minimalizację lub ich eliminację. Inne zagrożenia będą dla produkcji ziemniaka a inne dla produkcji truskawki, chociaż mają wspólne elementy.

Zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju:

biologiczne
chemiczne
fizyczne.

Wszystkie te zagrożenia wynikają z niewłaściwego zabezpieczenia upraw oraz błędów lub celowego działania.

Dobra praktyka higieniczna pracy w polu?

W naszym gospodarstwie przestrzegam okresu nawożenia nawozami naturalnymi (nawozy sztuczne nie są stosowne) oraz wszelkich terminów prac pielęgnacyjnych i ochronnych. Odchwaszczanie ma na celu nie tylko prawidłowy rozwój roślin, ale także do doskonały sposób na unikniecie rozwoju grzybów i pleśni na naszych uprawach.

Woda używana w polu jest to woda zdatna do celów spożywczych czysta, nieskażona. Wody powierzchniowe ze stawów i innych zbiorników bardzo często są źródłem różnych bakterii, dlatego używamy przebadanej wody z kanalizacji.

Opakowania mogą być źródłem gromadzenia się wszystkich wymienionych zanieczyszczeń, dlatego opakowania zbiorcze są każdorazowo poddawane myciu i dezynfekcji. Tam gdzie jest to możliwe używamy jednorazowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Osoby chore lub mające jakiekolwiek dolegliwości nie mają wstępu na teren upraw oraz nie są dopuszczane do jakichkolwiek prac w gospodarstwie.
Także dzieci poniżej 5 roku życia nie mają wstępu na teren upraw.
Prowadzę gospodarstwo razem z rodziną i naturalnym jest, że dzieci uczestniczą i obserwują część prac, ale dlaczego akurat taki wiek?
Dzieci w tym wieku już potrafią powiedzieć jak się czują, czy je coś boli zanim pojawią się objawy dostrzegalne dla innych np ból gardła, brzucha, czy głowy. Te objawy sygnalizować mogą o rozwijającej się chorobie. Oznacza wprowadzenie zakazu pracy w polu dla całej rodziny.

Dobra praktyka higieniczna pracy w kuchni

W czasie zagrożenia epidemicznego ważne jest szczególnie przestrzeganie podstawowych zasad higieny, ale także:

Do kuchni w trakcie trwania produkcji nie mają wstępu osoby postronne. Ważne jest zabezpieczenie tego warunku np przez drzwi zamykane na klucz lub praca kiedy nikogo nie ma w domu. Można także pracować w nocy kiedy wszyscy domownicy śpią.

Szczegółowe, dokładne mycie i dezynfekcja pomieszczenia i sprzęt używanego przy produkcji bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy. Zajmuje to trochę czasu, ale postępując w ten sposób mam pewność, że moje produkty nie zostaną zanieczyszczone w kuchni.

Bardzo istotną sprawą jest zawieszenie produkcji, kiedy w rodzinie ktoś choruje. Jeżeli wśród objawów jest katar, kaszel czy gorączka wszelkie prace produkcyjne wstrzymane są na minimum 7 dni od ustania objawów.
W naszym gospodarstwie okres intensywnej produkcji przypada na okres letni dlatego staramy się zapewnić dzieciom możliwie jak najwięcej atrakcji: wyjazd na kolonie albo do babci.

To tylko nieliczne zasady pracy w naszym gospodarstwie, które stosujemy by zapewnić bezpieczeństwo i higienę. Nie wspomniałam u o szczegółowych procesach technologicznych i procedurach postępowania w sytuacjach zagrożenia. O ciągłym monitorowaniu procesów gdzie może dojść do zagrożenia. Obowiązku ciągłego szkolenia i poszerzania wiedzy z zakresu GHP (Good Hygienic Practice).

Za wszelką cenę staramy się przewidywać wszelkie zagrożenia zanim się pojawią nawet jeżeli oznacza to wstrzymanie prac.


Borys

Kobieta, matka, partnerka, siostra. Nie było by w tym nic niezwykłego gdyby nie kilka drobnych sekretów. Mam wbudowany GPS, ? a tak serio chodzi o niesamowitą wręcz orientację w terenie. Wystarczy, że raz zobaczę jakieś miejsce zawsze będę wstanie do niego wrócić. Nigdy nie błądzę w lesie, chociaż w mieście mi się zdarza ? Wychowałam się na gawędach dziadka. Jest to umiejętność, którą nie wiele osób już posiada. Akurat miałam szczęście i poznałam sekrety prawdziwego Wernyhory. Piszę może nie ludowo czy folkowo, ale bajki całkiem, całkiem. Z jednej strony uwielbiam analitykę i zimną kalkulację, a z drugiej wierzę w moce nadprzyrodzone. Jeszcze trochę, a zacznę lewitować ? Trudno nie wierzyć w to co może być ukryte kiedy od małego dziadek nabijał głowę podaniami ludowymi, a babka odczyniała uroki. Dobrze, że chociaż rodzice z tych twardo stąpających po ziemi. Czasem sobie coś skrobnę. Lubię wszelkie prace ręczne, ale grawerowanie najbardziej.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.